Leegte als bron van handelen

Een boek geschreven door Han Leeferink
uitgegeven door Zen Centrum Den Bosch:

 boek leegte als bron van handelen
Leegte als bron van handelen (3e druk)

Het boeddhisme veronderstelt dat alles in het universum aan verandering onderhevig is. Er is niets dat een vaste of blijvende kern heeft; alles dat bestaat is een tijdelijke samenstelling van andere, niet-permanente bestaansvormen. De afwezigheid van zo’n kern wordt ‘leegte’ genoemd. Dit begrip is in het verleden nogal eens misverstaan, waardoor het boeddhisme door westerse filosofen werd getypeerd als een levensontkennend nihilisme.

In Leegte als bron van handelen beschrijft Han Leeferink dat het begrip ‘leegte’ niet alleen in het boeddhisme, maar ook in het taoïsme en de christelijke mystiek een belangrijke rol speelt. Leegte verwijst in deze tradities niet naar een ontkenning van het leven, maar naar een plek die leven mogelijk maakt – een plaats waar leven kan ontstaan en waar we de wereld, en onszelf, steeds als nieuw kunnen ervaren. Via het bespreken van een aantal teksten en praktische oefeningen uit deze tradities, wordt duidelijk dat leegte als bron kan dienen van een soort handelen dat van nature is afgestemd op onszelf, de ander, en de omstandigheden waarmee we te maken hebben.

Het boek (60 pagina’s) ad. € 10,00 kan besteld worden bij Zen Centrum Den Bosch, via het bestelformulier