Jukai – De voorschriften

Jukai japans teken

De Drie Juwelen

Ik geef mijn leven aan de Boeddha.
Ik geef mijn leven aan de Dharma.
Ik geef mijn leven aan de Sangha..

Eén met de Boeddha, onvergelijkelijk geëerd
Eén met de Dharma, geëerd om haar zuiverheid.
Eén met de Sangha, geëerd om haar harmonie.

Ik bén de Boeddha.
Ik bén de Dharma.
Ik bén de Sangha.


De Drie Zuivere Voorschriften

Ik beloof het kwade te vermijden, het goede te doen en alle levende wezens te bevrijden.


De Tien Grote Voorschriften

bron:Nico Tydeman bron: John Daido Loori (Invoking Reality, Shambala 2007, p3)
 .
Ik beloof alle leven te waarderen, te beschermen en te ondersteunen. Affirm life; do not kill
 .
Ik beloof het eigendom van anderen te respecteren. Be giving; do not steal
 .
Ik beloof liefdevol te zijn en niet begerig. Honor the body; do not misuse sexuality.
 .
Ik beloof waarheidlievend te zijn en oprecht. Manifest truth; do not lie.
 .
Ik beloof bewust en aandachtig te zijn en niet onwetend. Proceed clearly; do not cloud the mind.
 .
Ik beloof geen kwaad te spreken van anderen. See the perfection; do not speak of others’ errors or faults.
 .
Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen. Realize self and other as one; do not elevate the self and blame others.
 .
Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig, vooral met betrekking tot de Dharma. Give generously; do not be withholding.
 .
Ik beloof gelukkig te zijn en toegewijd, met compassie voor alle wezens. Actualize harmony; do not be angry.
 .
Ik beloof met respect te spreken over de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Experience the intimacy of things; do not defile the Three Treasures.