Hartsoetra

MA KA HAN NYA HA RA MI TA SHIN GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI

SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAI KU YAKU SHA RI SHI

SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU

ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI

ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU

ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO

SHIKI MU GEN NI BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI

SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU

MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU

MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU

MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E HAN NYA

HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U

KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN

ZE SHO BUTSU E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A

NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO DAI KO CHI HAN

NYA HA RA MI TA ZE DAI ZIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE

MU JO SHU ZE MU TO TO SHU NO JO IS SAI KU SHIN

JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU

SOKU SETSU SHU WATSU

GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO

GYA TEI BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO


Bodhisattva Avalokitesvara, doorzocht met haar in diepe meditatie verworven inzicht de vijf skandha’s 1-5, de bronnen van bestaan en zag dat ze allen leeg zijn. Nadat zij hiervan doordrongen was, kwam ze alle lijden te boven. In het bijzijn van de Boeddha en zijn toehoorders, deelde ze haar bevindingen als volgt:

Luister Shariputra, vorm1 is leegte, leegte is vorm, vorm verschilt niet van leegte, leegte verschilt niet van vorm. Dit geldt ook voor gevoelens2, waarnemingen3, drijfveren4 en bewustzijn5. Zo Shariputra, zijn alle dingen gekenmerkt door leegte; zij ontstaan en vergaan niet; zij zijn niet rein en evenmin onrein; zij nemen niet af maar ook niet toe. Daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen drijfveer, geen bewustzijn; geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest; geen vorm, geen klank, geen geur, geen smaak, geen aanraking en geen object van de geest. Geen onwetendheid, geen einde aan onwetendheid, geen ouderdom en dood, geen einde aan ouderdom en dood, geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen einde van lijden, geen weg, geen inzicht, geen bereiken. Omdat er geen bereiken bestaat, ondervindt degene die het volmaakte inzicht heeft, geen hindernissen in de geest. Zonder hindernissen in de geest overwinnen we alle vrees, bevrijden ons van illusies en verwezenlijken nirwana. Dankzij deze volmaakte wijsheid bereiken alle Boeddha’s uit verleden, heden en toekomst de hoogste verlichting. Daarom dienen we te weten dat deze volmaakte wijsheid, een geweldige mantra is; de vernietiger van al het lijden; de onomstotelijke waarheid. Deze mantra luidt:

‘Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha’

Gegaan, gegaan, naar de andere oever gegaan, samen naar de andere oever gegaan. Het grote ontwaken. Svaha.