Elja Stoel-Kollau – Bossche bomen van verlichting voor de zendo

Vanuit de zendo kijken we uit op een prachtige rij oude bomen van meer dan 150 jaar oud. De naam van de bomen is Es. Een boom van deze streek. De Latijnse naam van deze boom is Fraxinus (vuurverschijnsel) Excelsior (naar boven stijgend). Je zou ook wel kunnen zeggen ‘de boom van verlichting’….

bomen voor de zendo

Germaanse Levensboom

In het oude Germaanse epos de Edda vinden we het verhaal van de es als levensboom Hij heet daar Yggdrasil en heeft als motto: Het grootste inzicht schuilt in Zelfbeschouwing.
De mythologie rond de Yggdrasil is rijk en enkele details willen we graag met jullie delen.
Ygdrasil betekent ‘Ik-drager’ of ‘Wodan-drager’. ‘Gedragen door Wodan’. Wodan was de Germaanse oppergod.
De Yggdrasil als levensboom, heeft betrekking op het hele universum met al zijn werelden, vertelt het oude epos. Ook ieder mens, binnen zijn eigen grenzen is een Yggdrasil, een versie van de kosmische Es. ‘Een ieder is geworteld in de goddelijke bodem van het Al-zijn en draagt zijn Wodan, de alomtegenwoordige geest, die de wortel en oorzaak van alle levende wezens is.’
De wortels van de boom staan voor heden, verleden en toekomst.

germaanse Es

Schikgodinnen
Onder aan de boom bij de wortels huizen de drie ‘Nornen’, of schikgodinnen, die met hun verziende blik, verleden, heden en toekomst onderzoeken. Zij spinnen de draden van het lot.
In de kroon van de boom huist een wijze adelaar die niet kan vliegen. Het eekhoorntje Ratatosk beweegt zich heen en weer over de stam van boven naar beneden. Het hoort het geklaag van beneden en vertelt dit weer aan de adelaar. De adelaar spreekt geruststellende woorden die Ratatosk weer door geeft naar beneden. Het eekhoorntje kan ook voor verwarring zorgen door het heen en weer brengen van deze boodschappen.

Gouden appels
Door de tijd heen rijpt de Yggdrasil. Wanneer het goed gaat met de boom groeien er gouden appels in haar kroon. Wanneer de adelaar van de gouden appels eet, kan hij vliegen en vliegt dan weg om zijn wijsheid de wereld in te brengen.
Zomaar wat details over de Yggdrasil, dankzij die mooie oude Essen die aan de Buitenhaven staan.
En wist je dat deze levensboom ook terug te zien is in het wapen van Den Bosch? Kijk maar eens op het oude stadhuis. De adelaar vind je ook terug in de top van de boom.
Dus… voor de zendo staat een mooie rij ‘Bossche Verlichtingsbomen’…