Citaten van Catherine Genno Pagès Roshi

De praktijk van zazen gaat over het openen van ons hart
ons hart openen voor een onbegrensde ruimte
en het gaat over het ervaren van die ruimte in ons

Er zijn geen grenzen aan wat we kunnen doen voor onszelf en voor anderen
Tegelijk gaat het ook over de diepe angst voor die onmetelijke ruimte,
de angst om erin te verdwijnen

We kunnen voelen dat in het binnengaan in die ruimte
lijkt op het sterven van onszelf en wie we zijn
Een leegte waarin onszelf is verdwenen
Maar deze onbegrensde ruimte is onze ware natuur

Roemi:
Er is een gebied voorbij de juiste en de onjuiste manier van denken:
Daar zal ik je ontmoeten.

Zen:
Wij ervaren dat de geest het natuurlijke vermogen bezit om zichzelf los te maken van het dualistische perspectief waarmee we meestal deze wereld waarnemen.

Met een sprong kunnen wij onze angsten overwinnen en een dimensie ontsluiten die veel groter en ruimer is dan de schelp die wij om ons heen hebben gebouwd. Dit is in wezen de bevrijding (de mantel of de omhulling) waarnaar wij op zoek zijn.

Met het afleggen van het harnas van ons ego kan onze natuurlijke en universele aanleg tot empathie vrij komen. Dit onverklaarbare geloof in een grotere dimensie van mijzelf haalt de muren neer die mij scheiden van de wereld buiten mij. Ik sta dichter bij alles: bij de zon, de maan, de wolken, de rotsen, de rivieren en bij het lijden en vreugde van andere wezens.
Spontane compassie ontstaat (een vormloos veld van weldaad)

Het geeft mij het geschenk om vrij te zijn van angst. Geen angst voor intimiteit, geen angst om lief te hebben, geen angst om van gehouden te worden.

Mijn hart heeft zich geopend en ik weet dat het zich altijd verder kan openstellen, omdat het menselijk hart van nature het vermogen heeft om kwetsbaar, teder en open te zijn.

Met het afleggen van de sluier heb ik gezien dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn in een mate die ons begrip te boven gaat.

Wanneer wij meer en meer onze onbegrensde dimensie ervaren, ontdekken wij ons vermogen om onszelf en anderen te respecteren en lief te hebben om met vriendelijkheid en mededogen met de wereld om te gaan.

Wij ontdekken dat onze kwetsbaarheid onze kracht kan zijn.