Avatamsaka soetra

Gandhavyuha – HUA-YEN CHING – KEGON- GYO

Het Grote Mededogen is de essentie van de meditatie. Het is haar lichaam, haar bron en haar middel, om zich in heel het universum te verspreiden. Zonder dit “grote hart” van liefde en mededogen is de meditatie, hoe verheven die in andere opzichten ook mag zijn, van geen enkele waarde.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Dit is de plaats van al degenen, die getekend zijn door liefde en mededogen. Wanneer zij zien hoe andere levende wezens lijden, zijn zij bereid in dit lijden af te dalen, en precies diezelfde pijn te ervaren in zichzelf.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Dit is de plaats van hen die iedereen, hoe diep hij of zij ook verstrikt is in het web van

geboorte, lijden en dood, door waarachtige betrokkenheid en inzet tenslotte tot verlichting brengen.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Dit is de plaats van hen, die aangekomen zijn bij het punt, waarop de grote geloften

worden afgelegd. Dit is de plaats, waar alles enkel nog gezien wordt in het perspectief van liefde en mededogen. Dit is de plaats, van waaruit alle wezens uit de oceaan van ontstaan en vergaan worden bevrijd.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Dit is de plaats van hen, die zich volkomen hebben gewijd aan de verlossing van heel de wereld. Die daarin nooit zullen versagen. Die hun toewijding tot steeds diepere rijpheid laten komen, en die dit doen voor en met de gehele werkelijkheid als één enkel wezen.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Dit is de plaats van hen, wier diepste bestemming het is zo sterk te zijn als diamant. Dit is de plaats van hen, die bereid zijn hun inzet tot aan het einde der tijden vol te houden, en zelfs nog op te voeren. Dit is de plaats van hen, die bereid zijn dit te doen voor alle levende wezens, en in alle dimensies van de werkelijkheid.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Dit is de plaats van hen, die vervuld zijn van het Grote Mededogen, van hen wier hart in

liefde en wijsheid diep geraakt blijft, zolang anderen nog zuchten in lijden, ellende en

verdriet. Dit is de plaats van hen, die zich eeuwig zullen blijven inzetten voor het welzijn en de verlichting van de gehele werkelijkheid.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.

Hier is de plaats van hen, die zittend in meditatie zichzelf tot uitdrukking brengen, en wel op alle wegen van het bestaan. Diep geworteld in de meditatie, zijn zij tegelijk totaal betrokken bij het helpen van alle wezens, rakend aan de grond der dingen, in eerbied voor allen die reeds ontwaakt zijn.

* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden.